Hrvatski jezični portal

Jȁder

Jȁder m (Jàdēra ž)

Definicija
pov. antički naziv za Zadar
Etimologija
lat. Iadera