Hrvatski jezični portal

jȁhati

jȁhati (, što, koga) nesvrš.prez. jȁšēm, imp. jȁši, pril. sad. jȁšūći, gl. im. -ānje〉

Izvedeni oblici
Nesvršeni
infinitiv
jahati
 
prezent
jednina
1. jašem
2. jašeš
3. jaše
množina
1. jašemo
2. jašete
3. jašu
 
futur
jednina
1. jahat ću
2. jahat ćeš
3. jahat će
množina
1. jahat ćemo
2. jahat ćete
3. jahat će
 
imperfekt
jednina
1. jahah
2. jahaše
3. jahaše
množina
1. jahasmo
2. jahaste
3. jahahu
 
perfekt
jednina
1. jahao sam
2. jahao si
3. jahao je
množina
1. jahali smo
2. jahali ste
3. jahali su
 
pluskvamperfekt
jednina
1. bio sam jahao
2. bio si jahao
3. bio je jahao
množina
1. bili smo jahali
2. bili ste jahali
3. bili su jahali
 
imperativ
jednina
2. jaši
množina
1. jašimo
2. jašite
 
glagolski prilog sadašnji
jašući
 
glagolski pridjev aktivni
jahao, jahala, jahalo
jahali, jahale, jahala
 
glagolski pridjev pasivni
jahan, jahana, jahano
jahani, jahane, jahana
Definicija
1. kretati se u sjedećem položaju na leđima jahaće životinje [jahati konja; jahati bez sedla]; jašiti
2. razg. pren. provoditi na kome svoju volju, držati koga u podređenu položaju, uspijevati nametati svoje prohtjeve
3. žarg. vulg. spolno općiti (ob. muškarac u odnosu na ženu)
Frazeologija
tri dana jahati (jahanja) 1. mučiti se radom na čemu (čistiti, brusiti itd.) bez pravoga učinka ili uzalud 2. naporno putovati, voziti se predugo neudobnim vozilom
Etimologija
prasl. *jaxati (stsl. ěxati, rus. éxat', polj. jechać) ← ie. *yeh2- (skr. yāti: ide)