Hrvatski jezični portal

Jȁkov

Jȁkov (Jȁkob)

Definicija
1. v.
2. bibl. treći starozavjetni praotac, unuk Abrahama i Sare, drugi sin Izaka i Rebeke, blizanac Ezava, otac 12 sinova koji su postali rodonačelnici 12 izraelskih plemena; prema Jahvinoj zapovijedi uzeo ime Izrael, koje se kasnije prenijelo na cijeli narod i na državu
3. apostol (?—44), galilejski ribar, učenik Isusov, stariji brat Ivana apostola; mučenik, prvi apostol koji je pogubljen u Jeruzalemu
4. Mlađi (?—62), apostol, bratić i učenik Isusov, pobornik judaističkog pravca u ranom kršćanstvu, kamenovan u Jeruzalemu; pripisuje mu se »Jakovljevo protoevanđelje«; po njemu se i jeruzalemska liturgija naziva Jakovljevom
Onomastika
♦ m. os. ime (bibl. podrijetla; ime brojnih svetaca); isto: Jȁkob, Jȁkof (Lika), Jàkub (musl.); hip.: Jȁkica, Jáko, Jȁkša, Jȁpa, Jášo, Kùba (← češ., sl.); Jakobína ž. os. ime, rij.; isto: Žaklína (pomodno)
pr.: Jȁčān (S Dalmacija), Jàček, Jȁčić (Pazin, Opatija), Jačímović (100, Požega), Jàčov (S Dalmacija), Jàćović, Jȁhšić, Jájić (300, Dalmacija, Banovina, v. i jaija), Jȁkab (Ðakovo, I Slavonija), Jákac (130, Buzet, Istra), Jȁkačić (Slavonski Brod, Istra), Jȁkara (Karlovac, okolica Zagreba), Jȁkarić (Posavina), Jȁkas (Hvar, J i sred. Dalmacija), Jakásović (Split, sred. Dalmacija), Jȁkaša (100, Split), Jȁkčin (Križevci), Jàkelić (540, Zagora, sred. Dalmacija), Jàkelja (Vinkovci), Jàkeljić (Split, Beli Manastir), Jakéšević (Slavonija), Jȁkica, Jakíčević (Vrgorac), Jȁkičić (120, Nova Gradiška, Posavina, Pokuplje), Jákić (1130, J i sred. Dalmacija, v. i jȃk), Jàkin (Karlovac), Jàkir (140, Makarska), Jakírac (Posavina), Jakírčević (100, Nova Gradiška), Jakírović, Jȁkiša, Jȁkišić (Metković, Split, Osijek), Jaklénec (140, Samobor), Jaklénović (Prigorje), Jȁklević (Ozalj), Jȁklić (Zagorje), Jàklīn (230, Čakovec, Zagorje, Pokuplje), Jaklínović (Prigorje), Jȁkljević (Rijeka, Gorski kotar), Jȁklović (Samobor), Jȁkob (Prigorje, Moslavina), Jȁkobčić (Vukovar), Jȁkobek (Našice), Jakobènov, Jȁkobfi (I Slavonija), Jȁkobi (Pakrac, Kutina), Jȁkobić, Jakóbljević (Ðakovo, Split), Jakóbovac (I Slavonija), Jakóbović (530, Slavonija), Jakòbušić (Dubrovnik), Jȁkolić (230, Zaprešić, šira okolica Zagreba), Jȁkolīš (110, Šibenik), Jȁkomīn, Jakòmīni, Jakomìnić (110, Primorje), Jakonìšić, Jȁkop (Zagorje), Jȁkopač (Samobor), Jȁkopać, Jȁkopan (Zagorje), Jakopánec (230, Ivanec, Koprivnica), Jȁkopāš (Vrbovec, Novi Marof), Jakópčević (210, Zagreb, Zagorje), Jȁkopčić (160, Novi Marof, Prigorje), Jȁkopčīn (Ludbreg), Jȁkopec (710, Zagorje), Jȁkopic (100, Vrbovec), Jakopìček (100, Ivanec), Jȁkopić (220, Čakovec, Zagorje), Jȁkopīn (Crikvenica, Kutina), Jȁkopina (Pokuplje), Jakopínac (Bjelovar), Jakopínčić (Zagreb), Jakopínec (Zagreb, Sisak), Jȁkoplić (200, Zabok, Zagreb), Jakópović (1220, Zagorje), Jȁkoš, Jȁkoša, Jȁkotić (Primorje), Jȁkoubek (Požega), Jakoúljević, Jȁkov (Ozalj), Jȁkovac (1040, Gorski kotar), Jakòvašić (Opatija), Jȁkovčev (Šibenik), Jakóvčević (240, Split), Jȁkōvčić (300, Duga Resa, Istra), Jȁkovec (Našice), Jakovètić, Jȁković (390, Ogulin, Ðurđevac, Karlovac), Jakòvina (270, Zaprešić), Jakovínec, Jakovínović (Zadar), Jȁkovlić (Rijeka, okolica Zagreba), Jȁkovljev (Biograd), Jakóvljevic, Jakóvljević (1780, Slavonija), Jȁkovov (Bjelovar), Jakóvović (150, Glina, Banovina), Jȁkrlin (Koprivnica), Jȁksetić (Primorje), Jȁksić, Jȁkša (120, Pula, Slavonija), Jȁkše (Split, Sisak, Sveti Ivan Zelina), Jakšéković (Bjelovar), Jàkšetić (Karlovac, Našice), Jȁkševac (Zaprešić, I Slavonija), Jȁkšić (3750, Pokuplje, sred. Dalmacija, Lika), Jàkšinić (Bjelovar), Jȁku, Jȁkubec (Slavonija), Jȁkubek (Novska), Jȁkubi (Nova Gradiška), Jakubìček, Jȁkubin (← češ., slov.Zagreb, Ðurđevac), Jȁkubiv, Jȁkūc (Rab), Jȁkulica (Split, Dubrovnik), Jȁkulić (Karlovac), Jȁkulj (Split, sred. Dalmacija), Jȁkunić (Velika Gorica), Jȁkupak (110, Čakovec), Jakupánec (Koprivnica), Jakúpčević (Bjelovar), Jȁkupčić (Ðurđevac), Jȁkupec (390, Ðurđevac), Jȁkupek (Koprivnica), Jȁkupi (Rovinj, Slavonski Brod), Jȁkupić (140, Koprivnica), Jakúpović (330, Zagreb, Istra), Jȁkus (720, sred. Dalmacija, Istra), Jȁkūš (500, Zabok, Zagorje), Jȁkušić (100, Zagreb, Zagorje), Jálić (sred. Dalmacija), Jàšek (Jastrebarsko), Jášić (120, sred. Dalmacija, Istra, v. i Jàšar), Jašìnskī (I Slavonija), Jȁška (Rijeka), Jášo (Osijek, Petrinja), Kùba (Slavonija), Kùbaček, Kùbala (Slavonija), Kùbalek (Pakrac), Kùbec (Daruvar), Kùbēlka (Z Slavonija, ← češ.), Kùben (Podravina), Kùbeš (Daruvar), Kùbica (140, Slavonija), Kùbiček, Kȕbīn (Daruvar), Kùbinac (Osijek), Kùbinčan (Našice), Kùbinek (Ivanić Grad)
top. naselja: Jakópovac (Bjelovar, 188 stan.), Jakópovec (Varaždin, 489 stan.), Jȁkov Pȍlje (Crikvenica, 30 stan.), Jȁkōvci (Pakrac, 39 stan.), Jȁkōvci Nètretičkī (Duga Resa, 41 stan.), Jȁkovici (Pazin, 242 stan.), Svȇtī Jȁkov (Lošinj, 41 stan.)
Etimologija
lat. Iacobus, grč. Iákobos ← hebr. ya̔aqobh: otvoren