Hrvatski jezični portal

jàglac

jàglac m

Izvedeni oblici
jednina
N jaglac
G jaglaca
D jaglacu
A jaglac
V jaglače
L jaglacu
I jaglacem
množina
N jaglaci
G jaglaca
D jaglacima
A jaglace
V jaglaci
L jaglacima
I jaglacima
Definicija
bot. rani proljetni žuti cvijet (Primula columnae); jagačevina, jagačina, jaglica, jaglika, jagorčika, jagorčina
Onomastika
Jàglika ž. os. ime, zast. rij.
pr.: Jàgličić (Nova Gradiška), Jàglić (Pokuplje)
Etimologija
✧ ? ≃ jagli, v. jagla1