Hrvatski jezični portal

jàgla2

jàgla2 ž 〈G mn jáglā/-ī〉

Definicija
reg. arh., v. igla
Etimologija
v. igla