Hrvatski jezični portal

jedìnica

jedìnica ž

Izvedeni oblici
jednina
N jedinica
G jedinice
D jedinici
A jedinicu
V jedinice
L jedinici
I jedinicom
množina
N jedinice
G jedinica
D jedinicama
A jedinice
V jedinice
L jedinicama
I jedinicama
Definicija
1. jedina kći u roditelja
2. a. brojka kojom se bilježi prirodni broj jedan b. vrijednost prvoga mjesta u decimalnom sustavu ispred decimalne točke c. najniža ocjena znanja; nedovoljan
3. postojan, nedjeljiv ili nepromjenljiv element neke množine, nekog skupa
4. odvojen dio cjeline, onaj koji ima djelokrug ili specijalnost u djelovanju, poseban zadatak i sl. [radna jedinica; vojna jedinica]; postrojba
5. inform. tehn. uređaj koji ima određenu namjenu [aritmetičko-logička jedinica; jedinica za nadzor temperature]
Sintagma
decimalna jedinica decimalnim faktorom umanjena ili uvećana jedinica (milimetar, decimetar, kilometar i sl.);
mjerna jedinica iznos neke veličine (težine, duljine, vremena itd.) koji se dogovorom uzima kao osnova pri mjerenju te veličine;
osnovna jedinica posebno definirana jedinica koja sudjeluje u izvođenju ostalih jedinica u mjernom sustavu