Hrvatski jezični portal

jègulja

jègulja ž

Izvedeni oblici
jednina
N jegulja
G jegulje
D jegulji
A jegulju
V jeguljo
L jegulji
I jeguljom
množina
N jegulje
G jegulja
D jeguljama
A jegulje
V jegulje
L jeguljama
I jeguljama
Definicija
1. zool. riječna i morska riba koštunjača (Anguilla anguilla), zmijolika tijela
2. pren. a. vrlo vitka osoba gibljivih kretnja b. pejor. osoba za sve prilike, sumnjiva karaktera, onaj koji se kroz sve provuče
3. (mn) zool. red riba (Apodes) (npr. ugori Congridae)
Sintagma
jegulja munjevita (električna) zool. riba zmijolika oblika (Gymnotus electricus) iz porodice Gymnotidae, duga do 2 m, u repu ima snažne električne organe kojima usmrćuje manje životinje
Etimologija
lat. anguilla