Hrvatski jezični portal

gulànfer

gulànfer m

Definicija
reg. onaj koji izbjegava posao, neozbiljna osoba; baraba, besposličar, fakin, obješenjak, spadalo, uličar
Etimologija
tur. gulȃmpare: pederast ← arap. ġulām: mladić + perz. bāre: ljubavnik