Hrvatski jezični portal

gȕka

gȕka ž 〈D L -i, G mn gẉkā〉

Definicija
1. pat. oteklina, izraslina tkiva živoga bića (čovjeka, životinje, drveta); guta
2. lopta od čega zgučena (od kudjelje); gužva