Hrvatski jezični portal

gùdura

gùdura ž

Izvedeni oblici
jednina
N gudura
G gudure
D guduri
A guduru
V guduro
L guduri
I gudurom
množina
N gudure
G gudura
D gudurama
A gudure
V gudure
L gudurama
I gudurama
Definicija
geogr. dubok, ob. kamenit usjek, uska dolina visokih i strmih strana; kanjon, klanac, vododerina
Sintagma
balkanske gudure 1. gudure u teško prohodnim krajevima Balkana 2. pren. ukupnost teškoća i nevolja u političkom i društvenom životu u balkanskim zemljama
Etimologija
dalmat.tal. dijal. ganda