Hrvatski jezični portal

granáti

granáti m mn 〈N grànāt, G granáta〉

Definicija
min. skupina silikatnih minerala velike tvrdoće; služe za brušenje, a prozirni lijepih boja kao poludrago kamenje u draguljarstvu
Etimologija
njem. Granat ≃ lat. (lapis) granatus