Hrvatski jezični portal

gȑk1

gȑk1 m

Definicija
agr. sorta (i loza) dalmatinskog bijelog vina