Hrvatski jezični portal

ground

ground (izg. grȃund) m

Definicija
glazb. pov. u engleskoj glazbi 16—18. st., tonski niz koji se uzastopno doslovno ponavlja, uz variranje s ostalim dionicama
Etimologija
engl.