Hrvatski jezični portal

grȕnd

grȕnd m 〈N mn grùndovi〉

Definicija
reg. temeljna boja, osnovni sloj koji se nanosi na podlogu prije konačne boje ili laka [dati grund]
Etimologija
njem. Grund: temelj, podloga, zemljište