Hrvatski jezični portal

gȕsle1

gȕsle1 ž pl. tantum 〈G mn gȕsālā/-ī rij.

Izvedeni oblici
množina
N gusle
G gusala / gusla / gusli
D guslama
A gusle
V gusle
L guslama
I guslama
Definicija
glazb. etnol. glazbalo s jednom strunom i gudalom [gusle javorove od javora]
Frazeologija
(to su) stare gusle stare, poznate priče, isti argumenti;
(udariti) u druge gusle početi govoriti drugačije, izaći s drugačijom pričom
Onomastika
pr. (prema zanimanju ili nadimačka): Gȕslević (Pokuplje), Gȕslić
Etimologija
prasl. *gǫdsli (rus. gúsli, češ. housle), v. guditi