Hrvatski jezični portal

Hȃg

Hȃg (nizoz. Den Haag) m 〈G Hága〉

Izvedeni oblici
jednina
N Hag
G Haga
D Hagu
A Hag
V Haže
L Hagu
I Hagom
Definicija
glavni grad nizozemske pokrajine Zuidholland, 445.300 stan., sjedište međunarodnih ustanova i konferencija