Hrvatski jezični portal

hȃk

hȃk m 〈N mn hákovi〉

Izvedeni oblici
jednina
N hak
G haka
D haku
A hak
V hake
L haku
I hakom
množina
N hakovi
G hakova
D hakovima
A hakove
V hakovi
L hakovima
I hakovima
Definicija
1. pov. dio prihoda imanja koji se daje spahiji u Osmanskom Carstvu [davati hak; dugovati hak]
2. zasluga
3. pravo, pravda
Frazeologija
doći haka (komu) = dohakati
Etimologija
tur. hak ← arap. ḥaqq: pravo, istina