Hrvatski jezični portal

hȁla

hȁla ž 〈G mn hȃlā〉

Izvedeni oblici
jednina
N hala
G hale
D hali
A halu
V halo
L hali
I halom
množina
N hale
G hala
D halama
A hale
V hale
L halama
I halama
Definicija
1. reg. velika središnja soba za dnevni boravak (koja se za razliku od spavaćih soba nekoć jedina grijala)
2. velika prostorija s određenom namjenom [tvornička hala; izložbena hala; sportska hala]; dvorana
3. predvorje javnih zgrada (banaka i sl.); hol
Etimologija
njem. Halle