Hrvatski jezični portal

hȁlt

hȁlt uzv.

Definicija
razg. rij. stoj!, stani!
Etimologija
njem.