Hrvatski jezični portal

Angólac

Angólac m (Àngōlka ž) 〈G -lca, N mn Angólci, G Àngōlācā〉

Definicija
stanovnik ili državljanin Angole