Hrvatski jezični portal

Hannover

Hannover (izg. hanófer) m

Definicija
1. njemački grad u Donjoj Saksoniji, o. 600.000 stan.
2. administrativno područje u Donjoj Saksoniji
3. pov. a. nekadašnja država u SZ Njemačkoj, prvo izborna u okviru Svetog Rimskoga Carstva (1692—1806), potom kraljevstvo (1814—1866) pa pruska provincija (1866—1945) b. vladarska dinastija u Velikoj Britaniji (1714—1901), rodonačelnik je George Louis (kralj George I), knez izbornik Hannovera