Hrvatski jezični portal

fàlānga1

fàlānga1 ž

Izvedeni oblici
jednina
N falanga
G falange
D falangi
A falangu
V falango
L falangi
I falangom
množina
N falange
G falanga / falanaga / falangi
D falangama
A falange
V falange
L falangama
I falangama
Definicija
1. vojn. pov. zbijeni red bojnih pješaka u staroj Grčkoj
2. pov. sociol. utopističko udruženje prema kojem treba ukinuti suprotnost između grada i sela, usp. furijerizam
3. (Falanga) fašistički politički pokret u Španjolskoj osnovan 1933 (Falange Española Socialista)
Etimologija
grč. phálagks: bojni red