Hrvatski jezični portal

accidens

accidens m,

Etimologija
srlat.: slučajan, koji se dogodio