Hrvatski jezični portal

ȅto

ȅto čest. (prezentativ)

Definicija
1. a. za pokazivanje čega što je blizu onoga kome se govori b. za ukazivanje ili pokazivanje na nešto što je uočeno bilo gdje [eto ga]
2. za ukazivanje na ono o čemu se govori u zn. rezimiranja [eto to je sve]
Frazeologija
ali eto u izlaganju u zn. drugačije nije moglo biti, tako se dogodilo, tako je ispalo, što se može, ne može se ništa učiniti;
eto ga u neposrednoj situaciji u zn. došao je, upravo je prispio;
i eto ti + gen. (za ono do čega se dolazi, što nastaje jednostavnim izvođenjem, što nastaje lagano, što se na lak način proizvodi i sl.) [malo reklame i eto ti uspjeha];
eto ti, eto ti na, eto ti sad, eto ti sad na u različitim kontekstima na riječi sugovornika ob. u izricanju blagog iznenađenja;
eto ti na to je sve, sad znaš sve;
eto to je (zaključni oblik nakon izlaganja u neposrednom razgovoru) to je sve, tako je to, to bi bilo sve, tako i nikako drugačije
Etimologija
v. e2 (I) + v. taj (rus. ètot: taj)