Hrvatski jezični portal

Acapulco

Acapulco (izg. akapúlko) (A. de Juárez) m

Definicija
poznato turističko središte i glavna meksička luka na Tihom oceanu, 592.212 stan. (1990)