Hrvatski jezični portal

evakuírati

evakuírati (koga, što) dv.prez. evakùīrām, pril. sad. -ajūći, pril. pr. -āvši, prid. trp. evakùīrān, gl. im. -ānje〉

Izvedeni oblici
Dv.
infinitiv
evakuirati
 
prezent
jednina
1. evakuiram
2. evakuiraš
3. evakuira
množina
1. evakuiramo
2. evakuirate
3. evakuiraju
 
futur
jednina
1. evakuirat ću
2. evakuirat ćeš
3. evakuirat će
množina
1. evakuirat ćemo
2. evakuirat ćete
3. evakuirat će
 
imperfekt
jednina
1. evakuirah
2. evakuiraše
3. evakuiraše
množina
1. evakuirasmo
2. evakuiraste
3. evakuirahu
 
aorist
jednina
1. evakuirah
2.
3.
množina
1.
2.
3.
 
perfekt
jednina
1. evakuirao sam
2. evakuirao si
3. evakuirao je
množina
1. evakuirali smo
2. evakuirali ste
3. evakuirali su
 
pluskvamperfekt
jednina
1. bio sam evakuirao
2. bio si evakuirao
3. bio je evakuirao
množina
1. bili smo evakuirali
2. bili ste evakuirali
3. bili su evakuirali
 
imperativ
jednina
2. evakuiraj
množina
1. evakuirajmo
2. evakuirajte
 
glagolski prilog sadašnji
evakuirajući
 
glagolski prilog prošli
evakuiravši
 
glagolski pridjev aktivni
evakuirao, evakuirala, evakuiralo
evakuirali, evakuirale, evakuirala
 
glagolski pridjev pasivni
evakuiran, evakuirana, evakuirano
evakuirani, evakuirane, evakuirana
Definicija
(iz)vršiti evakuaciju
Etimologija
✧ e- + lat. vacuare: prazniti ≃ vacuus: prazan