Hrvatski jezični portal

accelerando

accelerando (izg. ačeleràndo) pril.

Definicija
glazb. oznaka za postupno ubrzavanje tempa; accelerato
Etimologija
tal.