Hrvatski jezični portal

fȁkat (I)

fȁkat (I) (fȁkt)

Izvedeni oblici
jednina
N fakt
G fakta
D faktu
A fakt
V fakte
L faktu
I faktom
množina
N fakti
G fakata / fakta
D faktima
A fakte
V fakti
L faktima
I faktima
Definicija
1. m 〈G -kta, N mn fȁkti, G fàkātā〉 razg. činjenica, činjenično stanje, ob. u: [to je fakat = to je činjenica; to su fakti = to su činjenice]
2. čest. (u dijaloškoj situaciji na riječi sugovornika u slaganju s rečenim) [A: Suočeni smo s katastrofom B: (Da) fakat]
3. fil. ono čemu se ne može osporiti postojanje niti ga se može različito tumačiti
Etimologija
lat. factum: ono što je učinjeno; djelo, postupak ← facere: činiti