Hrvatski jezični portal

finìšēr

finìšēr m 〈G finišéra〉

Definicija
1. onaj koji obavlja završnu fazu nekog posla
2. stroj koji polaže asfaltnu masu na pripremljenu podlogu prilikom izgradnje ceste
3. sport trkač koji je sposoban snažno i brzo istrčati završnicu utrke, koji svoju priliku traži u finišu