Hrvatski jezični portal

fenòmēn

fenòmēn m 〈G fenoména〉

Izvedeni oblici
jednina
N fenomen
G fenomena
D fenomenu
A fenomen
V fenomene
L fenomenu
I fenomenom
množina
N fenomeni
G fenomena
D fenomenima
A fenomene
V fenomeni
L fenomenima
I fenomenima
Definicija
1. zbivanje koje se zamjećuje osjetilima [fizički fenomen; socijalni fenomen; nezaposlenost je društveni fenomen kojem se mora posvetiti najveća pažnja]; pojava
2. a. rijetka pojava, nešto znamenito, neobičan slučaj [u našim krajevima pijavica je fenomen]; iznimka, izuzetak, rijetkost b. onaj koji se ističe neobičnim, izvanrednim svojstvima [on je fenomen, spava samo četiri sata]
3. fil. a. pojava ili neposredno iskustvo svijesti b. kod Kanta, stvar kakvom se čini da jest i koja je oblikovana razumom nasuprot noumenu, stvari po sebi
Etimologija
grč. phainómenon: pojavnost ← phaínesthai: pojaviti se