Hrvatski jezični portal

fȇr (II)

fȇr (II) pril.

Definicija
na fer način [postupiti fer]; časno, ispravno, pošteno