Hrvatski jezični portal

fíber

fíber m

Definicija
kem. plastičan materijal, koji se dobiva miješanjem papira, krpa, drvene pilovine sa sumpornom kiselinom i cinkovim kloridom, koristi se u elektrotehnici kao izolacijsko sredstvo
Etimologija
engl.lat. fibra: vlakno