Hrvatski jezični portal

fèrtig (II)

fèrtig (II) pril.

Definicija
gotovo (u dijaloškoj situaciji kada se želi prekinuti svaka diskusija i sl.) [to sam rekao i fertig]