Hrvatski jezični portal

fèrtig (I)

fèrtig (I) prid.indekl.

Definicija
reg.
1. koji je pripravan; spreman [ja sam fertig, možemo ići]
2. koji je obavljen; gotov [ja sam fertig s poslom]
Etimologija
njem. vertig