Hrvatski jezični portal

fermato

fermato (izg. fermȃto) pril.

Definicija
glazb. izraz koji u muzici daje izvođaču naputak i slobodu da produži određeni ton
Etimologija
tal.