Hrvatski jezični portal

fijúknuti

fijúknuti svrš.prez. fìjūknēm, pril. pr. -ūvši, prid. rad. fijúknuo〉,

Izvedeni oblici
Svršeni
infinitiv
fijuknuti
 
prezent
jednina
1. fijuknem
2. fijukneš
3. fijukne
množina
1. fijuknemo
2. fijuknete
3. fijuknu
 
futur
jednina
1. fijuknut ću
2. fijuknut ćeš
3. fijuknut će
množina
1. fijuknut ćemo
2. fijuknut ćete
3. fijuknut će
 
aorist
jednina
1. fijuknuh
2. fijuknu
3. fijuknu
množina
1. fijuknusmo
2. fijuknuste
3. fijuknuše
 
perfekt
jednina
1. fijuknuo sam
2. fijuknuo si
3. fijuknuo je
množina
1. fijuknuli smo
2. fijuknuli ste
3. fijuknuli su
 
pluskvamperfekt
jednina
1. bio sam fijuknuo
2. bio si fijuknuo
3. bio je fijuknuo
množina
1. bili smo fijuknuli
2. bili ste fijuknuli
3. bili su fijuknuli
 
imperativ
jednina
2. fijukni
množina
1. fijuknimo
2. fijuknite
 
glagolski prilog prošli
fijuknuvši
 
glagolski pridjev aktivni
fijuknuo, fijuknula, fijuknulo
fijuknuli, fijuknule, fijuknula