Hrvatski jezični portal

frèōn

frèōn m 〈G freóna, N mn freóni〉

Definicija
kem. fluorklorugljik, koristi se u industriji (kao rashladni plin u uređajima za hlađenje, u proizvodnji pjene za izolaciju, kao potisni plin u raspršivačima), ali sve manje jer se u stratosferi raspada oslobađajući klor koji razgrađuje ozon
Etimologija
✧ tvorničko ime proizvodaⓏ