Hrvatski jezični portal

fòlder2

fòlder2 m

Definicija
inform. u grafičkim operativnim sistemima, pretinac za programe i datoteke koji može biti prikazan na grafičkom sučelju; direktorij2
Etimologija
engl. folder