Hrvatski jezični portal

fòlder1

fòlder1 m

Definicija
agr. područje isušenog morskog tla pretvoreno u pašnjake ili plodnu zemlju
Etimologija
nizoz.