Hrvatski jezični portal

fȍlk (II)

fȍlk (II) m

Definicija
glazb. vrsta pop-glazbe nadahnute narodnom muzikom
Sintagma
folk-glazba glazba koja oponaša narodni stil, koja je u znaku narodnjačke umjetnosti; narodna glazba;
folk music (izg. folk mjùzik) = folk-glazba;
folk-rock (izg. folk rȍk) glazb. žanr nastao 1960-ih spajanjem kantautorskog folka (narativnost i melodioznost) i zvečećih gitara rocka;
folk singer (izg. folk sìnger) pjevač američkih narodnih pjesama;
folk song (izg. folk sȍng) narodna pjesma ili popularna pjesma koja ima karakteristike narodne popijevke iz SAD-a ili Velike Britanije;
turbo-folk pejor., usp. narodna glazba, v. narodni Δ