Hrvatski jezični portal

fȏrca

fȏrca ž

Definicija
reg.
1. sport uzvik bodrenja, navijanja (ob. u talijanskom jeziku)
2. sila, tjelesna snaga [imati force za što; izgubio sam forcu = izdala me snaga; učiniti forcu (komu, nad kim) silovati koga]
Onomastika
pr.: Fȏrza (Istra, Primorje)
Etimologija
tal. forza