Hrvatski jezični portal

acetanhìdrīd

acetanhìdrīd m 〈G acetanhidrída〉

Definicija
kem. (CH3CO)2O, anhidrid octene kiseline, bezbojna tekućina oštra mirisa, služi za acetiliranje kod organskih sinteza (u proizvodnji plastičnih masa, filma, celuloznih materijala)
Etimologija
lat. acetum: ocat, kiselina + v. hidridi