Hrvatski jezični portal

fúga1

fúga1 ž 〈D L -i〉

Izvedeni oblici
jednina
N fuga
G fuge
D fugi
A fugu
V fugo
L fugi
I fugom
množina
N fuge
G fuga
D fugama
A fuge
V fuge
L fugama
I fugama
Definicija
1. glazb. polifonijski oblik razvijen tehnikom imitacije od jedne ili više kratkih tema koje se sukcesivno izmjenjuju po pravilima kontrapunkta, v. (najveći doseg u baroku)
2. psih. poremećaj izgubljenog sjećanja, zadržanih vještina i sposobnosti i potrebe stvaranja novog života ob. u novoj sredini
Sintagma
dvostruka fuga glazb. fuga koja ima dvije teme i dva odgovora
Etimologija
tal.lat.: bijeg