Hrvatski jezični portal

furioso

furioso (izg. furiȏso) pril.

Definicija
glazb. oznaka na partituri da se interpretira divlje, burno, bijesno
Etimologija
tal.