Hrvatski jezični portal

fẉrija

fẉrija ž

Izvedeni oblici
jednina
N furija
G furije
D furiji
A furiju
V furijo
L furiji
I furijom
množina
N furije
G furija
D furijama
A furije
V furije
L furijama
I furijama
Definicija
1. (Furije) mit. starorimske božice osvete, starogrčke Erinije
2. pren. a. zla, svadljiva ženska osoba b. jarost, bijes, pomama, mahnitost [uhvatila ga furija]
Etimologija
lat. Furia: bijes