Hrvatski jezični portal

gàlēra

gàlēra ž

Definicija
reg.
1. v. galija
2. prepredenjak, lukavac
Etimologija
tal. galera