Hrvatski jezični portal

gȃjba

gȃjba ž 〈G mn -ā/-ī〉

Izvedeni oblici
jednina
N gajba
G gajbe
D gajbi
A gajbu
V gajbo
L gajbi
I gajbom
množina
N gajbe
G gajba / gajbi
D gajbama
A gajbe
V gajbe
L gajbama
I gajbama
Definicija
reg.
1. a. košara ili plastični sanduk za odlaganje boca b. količina boca koja stane u gajbu [popiti gajbu piva]
2. krletka, kavez
3. žarg. a. sport zgoditak u nogometu, rukometu i sl. b. premala soba ili stan; kapunjera, kokošinjac c. (ob. u šali) zatvor [otići u gajbu]
Frazeologija
naći se u gajbi žarg. otići u zatvor (ob. u šali, kao mogućnost za manju krivicu)
Onomastika
pr.: Kȃjba (220, Pregrada, Zagorje)
Etimologija
istroroman., tal. gabbia