Hrvatski jezični portal

Gaddafi

Gaddafi (izg. gadàfi) (Al Kadafi), Moamar (1942),

Definicija
libijski pukovnik i političar; vojnim udarom 1969. svrgnuo kralja Idrisa i odonda apsolutni šef države