Hrvatski jezični portal

gákati

gákati () nesvrš.prez. gȃčēm, pril. sad. gáčūći, gl. im. -ānje〉

Izvedeni oblici
Nesvršeni
infinitiv
gakati
 
prezent
jednina
1. gačem
2. gačeš
3. gače
množina
1. gačemo
2. gačete
3. gaču
 
futur
jednina
1. gakat ću
2. gakat ćeš
3. gakat će
množina
1. gakat ćemo
2. gakat ćete
3. gakat će
 
imperfekt
jednina
1. gakah
2. gakaše
3. gakaše
množina
1. gakasmo
2. gakaste
3. gakahu
 
perfekt
jednina
1. gakao sam
2. gakao si
3. gakao je
množina
1. gakali smo
2. gakali ste
3. gakali su
 
pluskvamperfekt
jednina
1. bio sam gakao
2. bio si gakao
3. bio je gakao
množina
1. bili smo gakali
2. bili ste gakali
3. bili su gakali
 
imperativ
jednina
2. gači
množina
1. gačimo
2. gačite
 
glagolski prilog sadašnji
gačući
 
glagolski pridjev aktivni
gakao, gakala, gakalo
gakali, gakale, gakala
Definicija
glasati se sa »ga«; gaktati
Etimologija
✧ vidi