Hrvatski jezični portal

galìōn

galìōn (galìjūn) m 〈G galióna〉

Definicija
pom. zast.
1. španjolski jedrenjak; služio za prekomorski promet, ob. s kolonijama
2. kljun starinskog broda često ukrašen alegorijskom figurom
Etimologija
tal. galeone, šp. galeon ← galea: galija